mol
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

MOL Gyermekgyógyító program 2018

A pályázat benyújtható:
-

Nyertesek

Letöltés56.33 KB

1. A pályázat célja

A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás foglalkozások támogatására, fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

Támogatható pályázatok típusai:

 • élményterápiás foglalkozások: csoportterápiák, a személyes pozitív élmények, tapasztalatok befogadásán keresztül megvalósuló terápiák
 • művészetterápiás foglalkozások: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos terápiák

 

2. A célcsoport

Fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.)

Pályázatot nyújthatnak be:

 • nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak
 • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)
 • egyházi szervezetek

Kérjük, hogy a kórházak vagy egyéb közintézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázzon.

 Nem pályázhatnak:

 • Nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

3. Az elnyerhető támogatás

Támogatás igényelhető a tervezett pályázattal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (programköltségek: anyagköltségek, megbízási díjak vagy bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel A Közösségért Alapítvány támogatási szerződést köt, amelyhez a szervezetnek csatolnia kell a szerződés megkötésekor a hivatalos képviselő banki aláírási címpéldányának másolatát és egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.

A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 7 napon belül. A kitöltött űrlapot elektronikus formában is be kell nyújtani.

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 25.000 lej. A támogatások összértéke 400.000 lej

A támogatás felhasználásának időtartama: 2018. december – 2019. augusztus.


4. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni, a pályázati űrlap letölthető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról.

A következő dokumentumokat kell benyújtani:

 1. Kitöltött pályázati űrlap (I-IV pontok) WORD állományként USB adathordozón és nyomtatott változatban
 2. Kórházak vagy más közintézmények közreműködésével megvalósuló pályázat esetén a befogadó intézmény támogató nyilatkozata USB adathordozón és nyomtatott változatban
 3. A program szakmai vezetőinek ill. lebonyolítóinak szakmai önéletrajza (CV) USB adathordozón és nyomtatott változatban
 4. Az alapító okirat másolata (USB adathordozón vagy nyomtatott változatban)
 5. A statútum másolata (USB adathordozón vagy nyomtatott változatban)
 6. A bejegyzésről szóló jogerős bírósági végzés, és ennek esetleges kiegészítő iratainak a másolata (USB adathordozón vagy nyomtatott változatban)
 7. A támogatók listája, amennyiben vannak a szervezetnek más támogatói (USB adathordozón vagy nyomtatott változatban)
 8. Újságcikkek, médiamegjelenések másolatai (CD-k, DVD-k) a korábbi programokról, szakmai eredményekről (USB adathordozón vagy nyomtatott változatban)

A 4. és 5. pontnál jelölt dokumentumokban kérjük megjelölni azokat a passzusokat, amelyek értelmében a szervezet végezhet e programnak megfelelő tevékenységeket.

Az 1., 3., 4., 5., 6. pontoknál, valamint az érintett pályázatoknál a 2. és 7. pontoknál jelölt dokumentumok bármelyikének a hiánya érvényteleníti a pályázatot.

A beküldött dokumentumok utólagos pótlására nincs lehetőség.

A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postázni az alábbi címre:

A Közösségért Alapítvány, 400750 Kolozsvár, OP. 1 – CP. 390. Kérjük, a borítékra írják rá: MOL Gyermekgyógyító Program.

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni, azokat az alapítvány felbontatlanul visszaküldi.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12. (a postai bélyegző dátuma)


5. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat a zsűri véleményezi. A zsűri tagja nem lehet pályázó szervezet tagja vagy szakértője. A benyújtott pályázati kérelmek jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, A Közösségért Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázatok képviselőit, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét.


6. Döntés és a pályázók értesítése

A pályázati támogatásokról a végső döntést A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hozza meg 2018. november 30-ig. A támogatott szervezetek listáját a www.pentrucomunitate.roés a www.molromania.ro honlapokon közzétesszük.


7. MOL Gyermekgyógyító Díj

MOL Gyermekgyógyító díjat nyer az a szervezet, amely az adott kiírás során támogatott pályázatok közül a legjobbat valósítja meg. A díjazott szervezet jogosultságot nyer arra, hogy a díjjal járó, és a lehetséges legnagyobb támogatásnak megfelelő 25.000 lej összeget a következő pályázati évben pályázat benyújtása nélkül használja gyermekgyógyító tevékenységek megvalósítására, képviselője pedig a zsűri tagjaként részt vegyen a benyújtott pályázatok elbírálásában.

A megvalósított pályázatokat a zsűri értékeli a határidőben postázott elszámolások és az alapítvány megállapításai alapján, tekintettel a következőkre:

 • a pályázatba foglalt szakmai célok megvalósulása
 • a költségvetés teljesítése
 • az elért eredmények
 • sajtómegjelenések, a pályázat nyilvános ismertetése
 • kapcsolattartás az alapítvánnyal

A MOL Gyermekgyógyító Díj odaítéléséről A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A pályázati felhívás és az űrlap letölthető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról.

További információ kérhető az office@pentrucomunitate.ro vagy agyermekgyogyito@pentrucomunitate.ro e-mail címen, illetve a 0752-018760 és 0755-045699 telefonokon.

mol

1. Pot aplica și ONG-uri, care se ocupă cu adulți cu deficiențe?

Nu. Grupul țintă al programului sunt copii și adolescenții cu vârste de până la 18 ani. Până și titlul programului este Program pentru Sănătatea Copiilor.

2. Pot aplica și direcțiile județene de protecția copilului?

Nu. Pot depune solicitări de finanțare doar organizații non profit. Există însă posibilitatea ca aceste organizații non profit să colaboreze în realizarea proiectelor lor cu instituții publice.

3. Se pot cere bani pentru salarii?

Da, printre cheltuielile legate de proiect poate fi inclusă și îndemnizația terapeuților având în vedere că în terapia emoțională și terapia prin arte factorul uman este esențial.

4. Se pot cere bani și pentru proiecte, care sunt parțial finanțați din alte surse?

Da. Organizatorii programului au interesul, să fie atrași cât mai mulți bani pentru realizarea unor proiecte de terapie emoțională și terapie prin arte pentru copii bolnavi, sau cei cu dizabilități. În cazul unui astfel de proiect câștigător, raportul financiar întocmit la terminarea proiectului trebuie să cuprindă doar cheltuielile făcute din sponsorizarea obținută prin Programul pentru Sănătatea Copiilor.

5. Avem o asociație recent înființată, deci nu avem posibilitatea de a prezenta bugetul asociației din ultimii doi ani. Putem aplica?

Da. Vechimea, experiența asociației este doar una dintre criteriile pe baza cărora se face ierarhizarea proiectelor.

 

Dokumentumok

Zsűri

Violeta Stan
Violeta Stan

Gyermek-neuropszichiáter főorvos, a Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára (elnök), 

Magda Cernea
Magda Cernea

Pszichológus-audiológus, Audiosofia Egyesület Bukarest, a 2015-ös MOL Gyermekgyógyító Díj nyertese.

Tar Gyöngyi
Tar Gyöngyi

A Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója.

Mircea Toma
Mircea Toma

Újságíró, pszichológus. 

Adelina Toncean
Adelina Toncean

Asociația Inima Copiilor