Banner Sănătate 2019 Gyermekgyógyító
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

MOL Gyermekgyógyító program 2021

A pályázat benyújtható:
-

Teljes vagy részleges támogatásban részesült pályázatok - MOL Gyermekgyógyító 13. kiírás, 2021

1. A pályázat célja

A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia pályázatot hirdet emocionális és expresszív terápiás foglalkozások támogatására, fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

Támogatható pályázatok típusai:

 • Emocionális terápiás foglalkozások: csoportterápiák, a személyes pozitív élmények, tapasztalatok befogadásán keresztül megvalósuló terápiák
 • Expresszív, művészetterápiás foglalkozások: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos terápiák


2. A célcsoport

Fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő gyerekek (például daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.)

Pályázatot nyújthatnak be:

    • nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak
    • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)
    • egyházi szervezetek

Kérjük, hogy a kórházak vagy egyéb közintézmények esetében ne maga az intézmény, hanem a vele kapcsolatban álló alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázzon.

Nem pályázhatnak:

 • Nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.


3. Az elnyerhető támogatás

Támogatás igényelhető a tervezett pályázattal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (programköltségek: anyagköltségek, megbízási díjak vagy bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.) Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel A Közösségért Alapítvány támogatási szerződést köt, amelyhez a szervezetnek csatolnia kell a szerződés megkötésekor a hivatalos képviselő banki aláírási címpéldányának másolatát és egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.
A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak külön űrlapon benyújtani a program megvalósulását követő 7 napon belül. A kitöltött űrlapot elektronikus formában is be kell nyújtani.

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 25.000 lej. A támogatások összértéke 400.000 lej

A támogatás felhasználásának időtartama:
2021. december – 2022. augusztus.

 

4. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat online kell benyújtani a www.kozossegert.ro honlapon. A pályázóknak regisztrálniuk kell A Közösségért Alapítvány honlapján (www.kozossegert.ro) és létre kell hozniuk egy fiókot a pályázat beküldéséhez.  

Elektronikus csatolmányok:  

 1. A pályázó szervezet alapító okiratának másolata
 2. A pályázó szervezet statútumának másolata
 3. A bejegyzésről szóló jogerős bírósági végzés, és az esetleges kiegészítő iratok másolata
 4. A program szakmai vezetőinek ill. lebonyolítóinak szakmai önéletrajza (CV)
 5. Kórházak vagy más közintézmények közreműködésével megvalósuló pályázat esetén a befogadó intézmény érvényes támogató nyilatkozata
 6. A pályázat részletes költségvetése
 7. A támogatók listája (kötelező amennyiben vannak a szervezetnek más támogatói)
 8. Újságcikkek, médiamegjelenések másolatai a korábbi programokról, szakmai eredményekről (vagy internetes elérhetőségek a cikkekhez).

Az 1. és 2. pontnál jelölt dokumentumokban kérjük megjelölni azokat a passzusokat, amelyek értelmében a szervezet végezhet e programnak megfelelő tevékenységeket.

Az 1 – 7 pontoknál jelölt dokumentumok bármelyikének a hiánya érvényteleníti a pályázatot.

Az online pályázat benyújtásának határideje:
2021. október 24.


5. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat szakértők elemzik, majd a legjobbakat a zsűri véleményezi.  A zsűri tagja nem lehet pályázó szervezet tagja vagy szakértője. A benyújtott pályázati kérelmek jobb megismerése érdekében, és amennyiben az az értékelés során szükségesnek mutatkozik, A Közösségért Alapítvány személyes interjúra hívhatja be a pályázatok képviselőit, illetve a pályázati program szakmai vezetőjét.


6. Döntés és a pályázók értesítése

A pályázati támogatásokról a végső döntést A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hozza meg 2021. november 30-ig. A támogatott szervezetek listáját a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon közzétesszük.


7. MOL Gyermekgyógyító Díj

MOL Gyermekgyógyító díjat nyer az a szervezet, amely az adott kiírás során támogatott pályázatok közül a legjobbat valósítja meg. A díjazott szervezet jogosultságot nyer arra, hogy a díjjal járó, és a lehetséges legnagyobb támogatásnak megfelelő 25.000 lej összeget a következő pályázati évben pályázat benyújtása nélkül használja gyermekgyógyító tevékenységek megvalósítására, képviselője pedig a zsűri tagjaként részt vegyen a benyújtott pályázatok elbírálásában.

A megvalósított pályázatokat a zsűri értékeli a határidőben postázott elszámolások és az alapítvány megállapításai alapján, tekintettel a következőkre:

 • a pályázatba foglalt szakmai célok megvalósulása
 • a költségvetés teljesítése
 • az elért eredmények
 • sajtómegjelenések, a pályázat nyilvános ismertetése
 • kapcsolattartás az alapítvánnyal

A MOL Gyermekgyógyító Díj odaítéléséről A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A pályázati felhívás elérhető a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapról.

További információ kérhető az office@pentrucomunitate.ro vagy a gyermekgyogyito@kozossegert.ro e-mail címen, illetve a 0752-018760 és 0755-045699 telefonokon.

Banner Sănătate 2019 Gyermekgyógyító

Zsűri

Violeta Stan
Violeta Stan

Gyermek-neuropszichiáter főorvos, A Fogyatékos Gyermekekért Európai Akadémia országos koordinátora (a zsűri elnöke),

Magda Cernea
Magda Cernea

Pszichológus-audiológus, Audiosofia Egyesület Bukarest, a 2015-ös MOL Gyermekgyógyító Díj nyertese.

Vargancsik Iringó
Vargancsik Iringó

Egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Szociálpedagógia

Mugur Ciumăgeanu
Mugur Ciumăgeanu

a Román Pszichológus Kamara klinikai pszichológia és pszichoterápia bizottságának tagja

VeroNica
Vero Nica

A bukaresti VAR Egyesület képviselője. Marosvásárhelyen 2011-ben végzett a Színművészeti Egyetemen, jelenleg kreatív írást tanít gyermekotthonban élő fiataloknak. A VAR Egyesület megnyerte a MOL Gyermekegyó díjat a program 2020-as kiírásában.