Sanatate egészség baby
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor - 2017

Depunerea aplicațiilor:
-

Lista castigatorilor

Descarca172.06 KB

1. Scopul programului

Fundaţia Pentru Comunitate şi MOL România anunţă lansarea unui program privind finanţarea unor proiecte de terapie emoţională şi prin artă, având ca scop reabilitarea psiho-socială a copiilor cu deficiențe, afecţiuni cronice sau în curs de recuperare după afecţiuni grave.

Tipuri de proiecte eligibile:

 • proiecte de terapie emoţională: terapii de grup, terapii prin trăiri personale pozitive, prin experienţe şi acumulări personale
 • proiecte de terapie prin artă și de expresivitate artistică: instrumente vizuale, muzică, activităţi de autoexprimare creativă, individuale şi de grup

 

2. Grup țintă

Copii cu deficiențe sau cu afecţiuni cronice, copii în curs de recuperare după afecţiuni grave sau cu afecţiuni grave permanentizate (de ex. tumori, afecţiuni psihiatrice, ale sistemului limfatic, endocrin, ale aparatului respirator, digestiv, motor şi altele).

 

Pot depune cereri de finanțare:

 • organizaţii non-profit care desfăşoară, conform actului constitutiv și statutului, activităţi legate de scopul proiectului
 • organizații nonguvernamentale (fundaţii, asociaţii, federaţii)
 • organizații religioase

Atenţie! În cazul unor spitale sau instituții publice solicitantul nu trebuie să fie instituția în sine, ci o fundaţie sau altă organizație de pe lângă aceasta.

Nu pot depune cereri de finanțare:

 • Organizatii neînregistrate oficial, partide, sindicate, societăți comerciale.

Un solicitant poate să depună o singură solicitare de finanțare.

 

3. Finanțarea

Poate fi solicitată finanţarea tuturor costurilor aferente proiectului propus (costuri de materiale, onorarii sau alte costuri de personal, costurile serviciilor de comunicare, de transport sau de deplasare, cazare, masă etc.). Finanţarea este nerambursabilă. Fundaţia Pentru Comunitate încheie un contract de finanţare cu organizaţiile câştigătoare, iar acestea vor anexa la contract copia specimenului de semnătură de la bancă al reprezentantului oficial sau a specimenului de semnătură legalizat notarial, precum şi o declaraţie privind plata tuturor datoriilor publice ale organizaţiei.

Finanţarea este acordată de către fundaţie sub formă de prefinanţare, a cărei decontare ulterioară se va face prin completarea formularului tipizat şi prezentarea documentelor justificative relevante, în termen de 7 zile calendaristice de la finalizarea proiectului. Formularul de raport completat se depune și în format electronic.

Plafonul maxim de finanţare a unui proiect este de 25.000 lei. Volumul total al sponsorizărilor este de 400.000 lei.

Perioada de implementare a proiectului: decembrie 2017 – august 2018.

 

4. Modalitatea şi termenul de depunere a solicitărilor:

 Sunt acceptate numai solicitările întocmite în baza formularului tipizat, disponibil pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Se vor depune următoarele documente:

 1. Formular de înscriere completat (punctele I-IV) în format WORD pe USB stick și listat
 2. Acordul spitalului sau a instituţiei publice în cauză (doar în cazul proiectelor care se vor desfășura în colaborare cu o astfel de instituție) pe USB stick și listat
 3. CV-ul conducătorilor de proiect, precum şi a celor care îl implementează, pe USB stick și listat
 4. Copia actului constitutiv (pe USB stick sau listat)
 5. Copia statutului (pe USB stick sau listat)
 6. Copia încheierii judecătoreşti referitoare la constituirea organizaţiei, și eventualelor acte adiționale (pe USB stick sau listat)
 7. Lista finanţatorilor, doar în cazul în care organizaţia are şi alţi finanţatori (pe USB stick sau listat)
 8. Fotocopii, CD-uri, DVD-uri ale unor apariţii în mass media referitoare la proiectele anterioare, precum și alte rezultate profesionale (pe USB stick sau listat)

 

În documentele de la punctele 4 și 5 se vor marca acele fragmente care dovedesc că organizația este abilitată să implementeze proiecte de genul celui anunțat.

Lipsa documentelor de la punctele 1, 3, 4, 5, 6, precum și cele de la 2 și 7 - numai pentru solicitările care trebuie să satisfacă condițiile de la aceste puncte - atrage descalificarea automată a proiectului.

Documentația incompletă nu poate fi completată ulterior.

Dosarul proiectului va fi trimis prin poştă, împreună cu anexele corespunzătoare, într-un exemplar, la adresa:

Fundaţia Pentru Comunitate, 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989 Nr. 77, The Office – C, Et. 1., cu specificarea pe plic: Program MOL pentru sănătatea copiilor.

Dosarele trimise după termenul limită de depunere nu vor fi luate în considerare, fiind returnate expeditorului fără a fi deschise.

Data limită de expediere a cererilor de finanțare: 26 octombrie 2017 (data poștei).

 

5. Evaluarea solicitărilor de finanțare


Dosarele vor fi analizate în prealabil de către experţi, urmând ca cele calificate să fie evaluate de către un juriu de specialitate. Statutul de membru al juriului este incompatibil cu statutul de membru sau specialist al organizației înscrise la concursul de proiecte la ediția actuală. În vederea unei mai bune cunoaşteri a proiectelor depuse, după caz, Fundaţia Pentru Comunitate îşi rezervă dreptul de a-i invita la interviu pe solicitanţi, precum şi pe conducătorii proiectului.

 

6. Anunțarea câștigătorilor


Decizia finală va fi luată de către Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comunitate, până la data de 30 noiembrie 2017. Lista câştigătorilor va fi făcută public pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

 

7. Premiul MOL pentru sănătatea copiilor


Premiul MOL pentru sănătatea copiilor, se acordă acelei organizații participante la program, care derulează cel mai bun proiect dintre cele finanțate în cadrul ediției actuale. Organizația premiantă câștigă dreptul de a derula un proiect susținut cu suma maximă de 25.000 lei în cadrul ediției următoare al Programului MOL pentru sănătatea copiilor, fără a se înscrie în concursul de proiecte, și dreptul de a avea un reprezentant la jurizarea proiectelor înscrise la aceea ediție.

 

Evaluarea proiectelor derulate se efectuează de către juriu, pe baza raportului final și a constatărilor fundației, ținând cont de:

 • realizarea obiectivelor profesionale propuse în proiect
 • realizarea bugetului propus
 • rezultatele obținute
 • mediatizarea proiectului
 • legătura informațională cu fundația pe parcursul derulării proiectului

 

Premiul se acordă de către Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate.

 

Anunţul de participare şi formularul tipizat al aplicaţiei pot fi descărcate de pe site-urile www.pentrucomunitate.ro şi www.molromania.ro.

 

Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa: office@pentrucomunitate.rosanatate@pentrucomunitate.ro sau prin telefon: 0752-018760, 0755-045699.

Sanatate egészség baby

1. Pot aplica și ONG-uri, care se ocupă cu adulți cu deficiențe?

Nu. Grupul țintă al programului sunt copii și adolescenții cu vârste de până la 18 ani. Până și titlul programului este Program pentru Sănătatea Copiilor.

 

2. Pot aplica și direcțiile județene de protecția copilului?

Nu. Pot depune solicitări de finanțare doar organizații non profit. Există însă posibilitatea ca aceste organizații non profit să colaboreze în realizarea proiectelor lor cu instituții publice.

 

3. Se pot cere bani pentru salarii?

Da, printre cheltuielile legate de proiect poate fi inclusă și îndemnizația terapeuților având în vedere că în terapia emoțională și terapia prin arte factorul uman este esențial.

 

4. Se pot cere bani și pentru proiecte, care sunt parțial finanțați din alte surse?

Da. Organizatorii programului au interesul, să fie atrași cât mai mulți bani pentru realizarea unor proiecte de terapie emoțională și terapie prin arte pentru copii bolnavi, sau cei cu dizabilități. În cazul unui astfel de proiect câștigător, raportul financiar întocmit la terminarea proiectului trebuie să cuprindă doar cheltuielile făcute din sponsorizarea obținută prin Programul pentru Sănătatea Copiilor.

 

5. Avem o asociație recent înființată, deci nu avem posibilitatea de a prezenta bugetul asociației din ultimii doi ani. Putem aplica?

Da. Vechimea, experiența asociației este doar una dintre criteriile pe baza cărora se face ierarhizarea proiectelor.

Documente
Aplicare239 KB
Raport114.5 KB

Juriul

Violeta Stan
Violeta Stan

Medic primar la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara (președinte)
 

portre, portret, noname, default
Carmen Ciornei

Sef serviciu Protecție Socială, Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj,

portre, portret, noname, default
Mugur Ciumăgeanu

Vicepreședintele Asociației Române de Psihiatrie Comunitară.

Tar Gyöngyi
Tar Gyöngyi

Director executiv al Direcției de Sănătate Publică Harghita.

portre, portret, noname, default
Daria Barna

Psiholog, Fundația Hospice Emanuel din Oradea şi câștigătoarea Premiului MOL pentru sănătatea copiilor în ediția precedentă.