Sanatate egészség baby
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor - 2012

Depunerea aplicațiilor:
-

Castigatori

Descarca1.33 MB

Descrierea proiectului

 

1. Scopul proiectului

Fundaţia pentru Comunitate şi MOL România anunţă lansarea unui program privind finanţarea unor proiecte de terapie emoţională şi prin artă, având ca scop reabilitarea psiho-socială a copiilor cu deficiențe, afecţiuni cronice sau în curs de recuperare după afecţiuni grave.

Tipuri de proiecte eligibile:

 • programe de terapie emoţională: terapii de grup, terapii prin trăiri personale pozitive, prin experienţe şi acumulări personale
 • proiecte de terapie prin artă: instrumente vizuale, muzică, activităţi de autoexprimare creativă, individuale şi de grup


2. Grup țintă

Copii cu deficiențe sau cu afecţiuni cronice, copii în curs de recuperare după afecţiuni grave sau cu afecţiuni grave permanentizate (de ex. tumori, afecţiuni psihiatrice, ale sistemului limfatic, endocrin, ale aparatului respirator, digestiv, motor şi altele).


Pot depune cereri de finanțare:

 • organizaţii non-profit care desfăşoară, conform actului constitutiv și statutului, activităţi legate de scopul proiectului.
 • organizații nonguvernamentale (fundaţii, asociaţii, federaţii)
 • organizații religioase

Atenţie! În cazul unor spitale sau instituții publice aplicantul nu trebuie să fie instituția în sine, ci o fundaţie sau altă organizație de pe lângă aceasta.


Nu pot depune cereri de finanțare:

 • organizatii neînregistrate oficial, partide, sindicate, societăți comerciale.

Un solicitant poate să depună o singură aplicaţie.

 

3. Finanțarea

Poate fi solicitată finanţarea tuturor costurilor aferente proiectului propus (costuri de proiect, costuri materiale, onorarii sau alte costuri de personal, costurile serviciilor de comunicare, de transport sau de deplasare, cazare, masă etc.) Finanţarea este nerambursabilă. Fundaţia pentru Comunitate încheie un contract de finanţare cu organizaţiile câştigătoare, iar acestea vor anexa la contract copia specimenului de semnătură de la bancă al reprezentantului oficial sau a specimenului de semnătură legalizat notarial, precum şi declaraţie privind plata tuturor datoriilor publice ale organizaţiei.

Finanţarea este acordată de către fundaţie sub formă de prefinanţare, a cărei decontare ulterioară se va face prin completarea formularului tipizat şi prezentarea documentelor justificative relevante, în termen de 30 zile de la finalizarea proiectului, sau cel târziu până la data de 21 octombrie 2013.


Plafonul maxim de finanţare a unui proiect este de 20.000 lei. Volumul total al sponsorizărilor este de 300.000 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 30 noiembrie 2012. – 21 octombrie 2013.


 

4. Modalitatea şi termenul de depunere a solicităriilor:

Sunt acceptate numai solicitările întocmite în baza formularului tipizat, disponibil pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro
Formularul se va depune atât în variantă tipărită cât și în format electronic (.doc, .rtf) pe suport CD sau DVD.

Se vor anexa următoarele documente :

 1. copia actului constitutiv 
 2. copia statutului
 3. copia încheierii judecătoreşti referitoare la constituirea organizaţiei, și eventualelor acte adiționale
 4. o scurtă descriere a proiectelor similare implementate în ultimii doi ani, precum şi referitor la bugetul ultimilor doi ani
 5. lista finanţatorilor (doar în cazul în care organizaţia are şi alţi finanţatori)
 6. autobiografia conducătorilor de proiect, precum şi a celor care îl implementează
 7. acordul spitalului sau a instituţiei publice în cauză (doar în cazul proiectelor care se vor desfășura într-o astfel de instituție)
 8. fotocopii, CD-uri, DVD-uri ale unor apariţii în mass media referitoare la proiectele anterioare, precum și alte rezultate profesionale.

În documentele de la punctele a. și b. se vor marca acele fragmente care dovedesc că organizația este abilitată să implementeze proiecte de genul celui anunțat.
Lipsa documentelor de la punctele a., b., c., d., f., precum și cele de la e. și g. -numai pentru aplicațiile care trebuie să satisfacă condițiile de la aceste puncte - atrage descalificarea automată a proiectului.


Documentația incompletă nu poate fi completată ulterior.
 

Dosarul proiectului va fi trimis prin poştă, împreună cu anexele corespunzătoare, într-un exemplar, la adresa: 
Fundaţia Pentru Comunitate, 400110 Cluj-Napoca, OP. 1, CP. 1141,

cu specificarea pe plic: Program pentru Sănătatea Copiilor. 
Dosarele trimise după termenul limită de depunere nu vor fi luate în considerare, fiind returnate expeditorului fără a fi deschise.
Data limită de expediere a cererilor de finanțare: 2 noiembrie 2012 (data poștei)


5. Evaluarea aplicațiilor

Dosarele vor fi analizate în prealabil de către experţi, urmând ca cele calificate să fie evaluate de către un juriu de specialitate. În vederea unei mai bune cunoaşteri a proiectelor depuse, după caz, Fundaţia pentru Comunitate îşi rezervă dreptul de a-i invita la interviu pe solicitanţi, precum şi conducătorii proiectului.


6. Anunțarea câștigătorilor

Decizia finală va fi luată de către Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comunitate, până la data de 30 noiembrie 2012. Lista câştigătorilor va fi făcută public pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Anunţul de participare şi formularul tipizat al aplicaţiei pot fi descărcate de pe site-urile www.pentrucomunitate.ro şi www.molromania.ro.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa: office@pentrucomunitate.ro sau la telefonul 0755-045699.

  

Sanatate egészség baby

1. Pot aplica și ONG-uri, care se ocupă cu adulți cu deficiențe?

Nu. Grupul țintă al programului sunt copii și adolescenții cu vârste de până la 18 ani. Până și titlul programului este Program pentru Sănătatea Copiilor.

2. Pot aplica și direcțiile județene de protecția copilului?

Nu. Pot depune solicitări de finanțare doar organizații non profit. Există însă posibilitatea ca aceste organizații non profit să colaboreze în realizarea proiectelor lor cu instituții publice.

3. Se pot cere bani pentru salarii?

Da, printre cheltuielile legate de proiect poate fi inclusă și îndemnizația terapeuților având în vedere că în terapia emoțională și terapia prin arte factorul uman este esențial.

4. Se pot cere bani și pentru proiecte, care sunt parțial finanțați din alte surse?

Da. Organizatorii programului au interesul, să fie atrași cât mai mulți bani pentru realizarea unor proiecte de terapie emoțională și terapie prin arte pentru copii bolnavi, sau cei cu dizabilități. În cazul unui astfel de proiect câștigător, raportul financiar întocmit la terminarea proiectului trebuie să cuprindă doar cheltuielile făcute din sponsorizarea obținută prin Programul pentru Sănătatea Copiilor.

5. Avem o asociație recent înființată, deci nu avem posibilitatea de a prezenta bugetul asociației din ultimii doi ani. Putem aplica?

Da. Vechimea, experiența asociației este doar una dintre criteriile pe baza cărora se face ierarhizarea proiectelor.

Documente

Juriul

portre, portret, noname, default
Violeta Stan

Medic primar la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara (președinte)
 

portre, portret, noname, default
Mugur Ciumăgeanu

Vicepreședintele Asociației Române de Psihiatrie Comunitară.

portre, portret, noname, default
Roxana Morun

Realizator, TVR Timișoara.

Tar Gyöngyi
Tar Gyöngyi

Director executiv al Direcției de Sănătate Publică Harghita.

portre, portret, noname, default
Gabriela Nedelcu

Profesor psihopedagog, director Școala Specială Pașcani.