Banner Sănătate 2019 Gyermekgyógyító
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

Program MOL pentru sănătatea copiilor 2022

Depunerea aplicațiilor:
-

Proiecte finanțate integral sau parțial - Program MOL pentru sănătatea copiilor, ediția a 14-a, 2022

1. Scopul programului

Fundaţia Pentru Comunitate şi MOL România anunţă lansarea unui program privind finanţarea unor proiecte de terapii emoționale și expresive, având ca scop reabilitarea psiho-socială a copiilor cu afecţiuni cronice, în curs de recuperare după afecţiuni grave sau a copiilor care trăiesc cu dizabilități.

Tipuri de proiecte eligibile:

 • proiecte de terapie emoţională: terapii de grup, terapii prin trăiri personale pozitive, prin experienţe şi acumulări personale
 • proiecte de terapie prin artă și de expresivitate artistică: instrumente vizuale, muzică, activităţi de autoexprimare creativă, individuale şi de grup


2. Grup țintă

Copii cu dizabilități sau cu afecţiuni cronice, copii în curs de recuperare după afecţiuni grave sau cu afecţiuni grave permanentizate (de ex. tumori, afecţiuni psihiatrice, ale sistemului limfatic, endocrin, ale aparatului respirator, digestiv, motor şi altele).

Pot depune cereri de finanțare:

 • organizaţii non-profit care desfăşoară, conform actului constitutiv și statutului, activităţi legate de scopul programului
 • organizații nonguvernamentale (fundaţii, asociaţii, federaţii)
 • organizații religioase

Atenţie! În cazul unor spitale sau instituții publice solicitantul nu trebuie să fie instituția în sine, ci o fundaţie sau o altă organizație de pe lângă aceasta.

Nu pot depune cereri de finanțare:

 • Organizatii neînregistrate oficial, partide, sindicate, societăți comerciale.
Un solicitant poate să depună o singură solicitare de finanțare.

3. Finanțarea

Poate fi solicitată finanţarea tuturor costurilor aferente proiectului propus (costuri de materiale, onorarii sau alte costuri de personal, costurile serviciilor de comunicare, de transport sau de deplasare, cazare, masă etc.). Finanţarea este nerambursabilă. Fundaţia Pentru Comunitate va încheia un contract de finanţare cu organizaţiile câştigătoare, iar acestea vor anexa la contract copia specimenului de semnătură de la bancă al reprezentantului oficial precum şi o declaraţie privind plata tuturor datoriilor publice ale organizaţiei.

Finanţarea este acordată de către Fundaţie sub formă de prefinanţare, a cărei decontare ulterioară se va face prin completarea formularului tipizat şi prezentarea documentelor justificative relevante, în termen de 7 zile calendaristice de la finalizarea proiectului. Formularul de raport completat se depune și în format electronic.

Plafonul maxim de finanţare a unui proiect este de 25.000 lei. Volumul total al sponsorizărilor este de 400.000 lei.

Perioada de implementare a proiectului:
decembrie 2022 – august 2023.

 

4. Modalitatea şi termenul de depunere a solicitărilor

Formularul se completează online pe site-ul www.pentrucomunitate.ro, accesibil după crearea unui cont.
Anexe electronice:

 1. Copia actului constitutiv al organizației solicitante
 2. Copia statutului organizației solicitante
 3. Copia încheierii judecătoreşti referitoare la constituirea organizaţiei, și eventualelor acte adiționale
 4. CV-ul conducătorilor de proiect, precum şi a celor care îl implementează
 5. Acordul valabil încheiat cu spitalul sau cu instituţia publică în cauză (doar în cazul proiectelor care se vor desfășura în colaborare cu o astfel de instituție)
 6. Bugetul detaliat al proiectului
 7. Lista finanţatorilor (obligatoriu doar în cazul în care organizaţia are şi alţi finanţatori)
 8. Copii ale unor apariţii în mass media referitoare la proiectele anterioare, precum și alte rezultate profesionale (sau link-uri la pagini cu aceste informații)

În documentele de la punctele 1 și 2 se vor marca acele fragmente care dovedesc că organizația este abilitată să implementeze proiecte de genul celui anunțat.
Lipsa oricărui document indicat la pct. 1-7 atrage descalificarea proiectului.

Data limită pentru depunerea solicitărilor de finanțare online:
22 octombrie 2022.

 

5. Evaluarea solicitărilor de finanțare

Dosarele vor fi analizate în prealabil de către experţi, urmând ca cele calificate să fie evaluate de către un juriu de specialitate. Statutul de membru al juriului este incompatibil cu statutul de membru sau specialist al organizației înscrise la concursul de proiecte la ediția actuală. În vederea unei mai bune cunoaşteri a proiectelor depuse, după caz, Fundaţia Pentru Comunitate îşi rezervă dreptul de a-i invita la interviu pe solicitanţi, precum şi pe conducătorii proiectului.

6. Anunțarea câștigătorilor

Decizia finală va fi luată de către Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comunitate, până la data de 30 noiembrie 2022. Lista câştigătorilor va fi făcută publică pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

7. Premiul MOL pentru sănătatea copiilor

Premiul MOL pentru sănătatea copiilor se acordă acelei organizații participante la program, care derulează cel mai bun proiect dintre cele finanțate în cadrul ediției actuale. Organizația premiantă câștigă dreptul de a derula un proiect susținut cu suma maximă de 25.000 lei în cadrul ediției următoare al Programului MOL pentru sănătatea copiilor, fără a se înscrie în concursul de proiecte, și dreptul de a avea un reprezentant la jurizarea proiectelor înscrise la acea ediție.
Evaluarea proiectelor derulate se efectuează de către juriu, pe baza raportului final și a constatărilor fundației, ținând cont de:

 • realizarea obiectivelor profesionale propuse în proiect
 • realizarea bugetului propus
 • rezultatele obținute
 • mediatizarea proiectului
 • legătura informațională cu Fundația pe parcursul derulării proiectului


Premiul se acordă de către Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate.
Anunţul de participare este accesibil pe site-urile www.pentrucomunitate.ro şi www.molromania.ro.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: sanatate@pentrucomunitate.ro sau office@pentrucomunitate.ro  sau prin telefon: 0752-018760, 0755-045699.

Banner Sănătate 2019 Gyermekgyógyító

Juriul

Violeta Stan
Violeta Stan

Medic primar de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului, Coordonator național al Academiei Europene pentru Dizabilitățile Copilului,

Mugur Ciumăgeanu
Mugur Ciumăgeanu

Membru în Comisia de psihologie clinică și psihoterapie al Colegiului Psihologilor din România.

Sorin Predescu
Sorin Predescu

Lector universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul Științele Educație

Magda Cernea
Magda Cernea

Psiholog-audiolog, Asociația Audiosofia din București.

Ionescu Enikő
Ionescu Enikő

reprezentantă, Asociația Mișcare de Tabără Yuppi, organizația câștigătoare a Premiului MOL pentru sănătatea copiilor, ediția 2021