Permis pt viitor 2019
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

Permis pentru viitor - 2022

Depunerea aplicațiilor:
-

Lista beneficiarilor - Permis pentru viitor 2022

Pot participa: tineri din medii defavorizate, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală care au vârsta cuprinsă între 18-25 ani.

Atenție! Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei D/DE este de 21 ani.
Perioada de depunere a solicitărilor: 24 noiembrie 2022 – 24 ianuarie 2023

Domeniul sponsorizării: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie, și acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor aferente obținerii certificatului de competență profesională (atestat) pentru categoria C, CE, D sau DE.

Volumul total al sponsorizărilor: 75.000 lei


Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă programul „Permis pentru viitor”, ediția a opta, 2022, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între 24 noiembrie 1997 și 24 noiembrie 2004 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

Se pot înscrie tineri care:

 1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
 2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
 3. Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
 4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă sau îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie
 5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente


Modalitatea acordării sponsorizării

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.500 lei pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.


Anunțul  programului și formularele de înscriere se găsesc pe site-urile: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Documentația de participare
Solicitarea se depune:
- online, pe site-ul Fundației Pentru Comunitate, prin crearea unui cont personal (în acest caz toate anexele se încarcă online), sau
- pe hârtie (în acest caz dosarul complet se trimite prin poștă într-un exemplar).


Solicitarea trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de înscriere completat
 2. Scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere
 3. Anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul sau de o organizație nonguvernamentală (ONG) acreditată în acest scop.
 4. Declaraţie de susţinere – o recomandare din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, etc. prin care cel care recomandă își asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii și recomandă solicitantul pentru program. Se va utiliza formularul tipizat „Declarație de susținere”.
 5. Ofertă de preţ valabilă din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
 6. Un document care să ateste nivelul studiilor absolvite (copie după diplomă, adeverință de la școală, etc.)
 7. Poate constitui avantaj: anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă.
 8. Poate constitui avantaj: anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

Notă: Tinerii care au obținut permisul de conducere într-o ediție precedentă a programului Permis pentru viitor și doresc să depună solicitare de finanțare pentru o altă categorie de autovehicule sau pentru Atestat, vor trimite doar un formular de înscriere completat, copia permisului de conducere, o ofertă de preț și o scrisoare de motivare personală.

Observații

 • Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile.
 • Doar dosarele complete, trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare a dosarului.
 • Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

Termene limită
Înscrierea la școala de șoferi: în termen de o lună de la semnarea contractului.
Finalizarea cursurilor teoretice și practice la școala de șoferi (solicitantul este pregătit să se înscrie la examinarea în cadrul poliției): 31 octombrie 2023.

Dacă dosarul de participare se trimite prin poştă, expediați un singur exemplar la adresa:

Fundația Pentru Comunitate
O.P. 1, C.P. 390, 400750 Cluj-Napoca, jud. Cluj

Pe plic se menţionează: Permis pentru viitor

Termenul de depunere a solicitării de finanțare: 24 ianuarie 2023 (data ștampilei poștale).


Pe coperta dosarului vă rugăm să menționați numele solicitantului, numărul de telefon și adresa de e-mail.
Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali; punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la învățătură, scrisoarea de motivație personală și situația socială. În procesul evaluării dosarelor, solicitanții pot fi contactați telefonic în vederea obținerii unor informații suplimentare. Lista câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi finanțarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma acordată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 28 februarie 2023, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 martie 2023.

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.

Participantul la Program, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Fundației Pentru Comunitate, la adresa poștală 400603 Cluj, Bd. Eroilor, nr. 14, Ap. 22/B.
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
Fundația Pentru Comunitate a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu Fundația Pentru Comunitate, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
Permis pt viitor 2019

Juriul

Gazda Árpád
Gazda Árpád

Președintele fundației, jurnalist liber profesionist, corespondent de Transilvania al agenției maghiare de presă MTI. Licențiat în fizică la Universitatea din Timișoara, specializat în jurnalistică radiofonică la Universitatea Eötvös Lóránd din Budapesta, fost arestat în Revoluția de la Timișoara. Şi-a început cariera de jurnalist în 1990, la cotidianul Romániai Magyar Szó. A fost corespondent al programelor în limba maghiară ale Europei Libere, redactor-șef al săptămânalului Erdélyi Napló și redactor-șef adjunct la cotidianul Krónika. A obținut premiul pentru jurnalism în slujba adevărului istoric despre revoluție oferit de Memorialul Revoluției Timișoara și premiul pentru reportaj oferit de Asociația Ziariștilor Maghiari din România. Autor al volumului de reportaje ”Când am fost mică, am fost unguroaică” publicat în 2002.

Brandusa Armanca
Brînduşa Armanca

Este ziaristă și predă, ca profesor universitar, jurnalismul. A lucrat în echipe prestigioase la Radio Europa Liberă, la publicații ca Revista 22, Expres, Timișoara sau Ziua, unde a fost director coordonator editorial, precum și la TVR Timișoara, studio regional pe care l-a condus șase ani. Filmele de televiziune i-au fost recompensate cu numeroase premii internaționale și naționale. În afara sutelor de articole de presă, emisiuni de radio și televiziune care fac parte din viața unui jurnalist activ, a publicat volumele Televiziunea regională în RomâniaGhid de comunicare pentru jurnaliști și purtători de cuvântMesajul lui CryptoÎnvață să învingiMedia culpaIstoria recentă în mass-mediaFrontieriștiiAbolirea timpului buimac. A fost directoarea Institutului Cultural Român din Budapesta și președinta EUNIC-Ungaria. În 2005 a primit Distincția Culturală a Academiei Române, iar în 2012 Distincția pentru Diplomație Culturală a Ministerului Culturii din Ungaria. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România.

MOLNÁR-BÁNFFY KATA
Molnár-Bánffy Kata

Specialistă în comunicare, cu o experiență de peste douăzeci de ani în domeniul mass-mediei, administrației publice, politicii și afacerilor. Ca antreprenor este proprietarul și directoul firmelor Salt Communications, Editura Képmás 2002 și Képmás Online SRL din Budapesta. A fost consiliera Cancelariei Primului Ministru al Ungariei, a Comitetului Olimpic Maghiar și al Agenției Turistice Maghiare. Este membru activ în mai multe organizații neguvernamentale, cum ar fi Fundația Mass-Media pentru Familie, Fundația Maghiară pentru Salvare din Apă și Asociația Carola. Este viceprimar independent a localității Leányvár din Ungaria.

Ferencz Szabolcs
Ferencz I. Szabolcs

Director general la FGSZ SA. Specialist în energetică cu o experiență internațională de peste 15 ani în conducerea intreprinderilor mari. Din anul 2019 este președintele și directorul general al companiei FGSZ SA. Înainte de a ocupa această poziție a dobândit experiență în mediul de afaceri, comunicare în domeniul politic și în mediul cultural, ocupând postul de șef de cabinet la Ministerul Patrimoniului Cultural Național și ca delegat al ministrului, responsabil pentru construcția Palatului Artelor din Budapesta. Este președintele consiliului director la Școala de Afaceri SEED din Budapesta și este membru în comisia de consultanță la Centrul Regional de Cercetări pentru Politică Energetică. Este președintele Comisiei Naționale Maghiare al WPC din 2015 și este membru afiliat la Masa Rotundă a Industrialiștilor Europeni din 2011.